5 เรื่องที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่

5 เรื่องที่ ไ ม่ ควรพูดกับพ่อแม่ หากท่านยัง มี ชี วิ ตอยู่ถ้าไม่อยาก เ สี ย ใ จ ภายหลัง กับพ่อกับแม่ ลูกอย่ากล่าว โ ท ษ ท่านใน 5 เรื่องนี้

1. อย่า โ ท ษ พ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ
ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ ชี วิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่าต่อ ว่า พ่อแม่ว่า “สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้” คำพูดนี้ เมื่อพูดออกไป ต่อให้ม้า ฝ-ี เ ท้ า ไวก็วิ่งตามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทัน แล้วมันจะกลายเป็นตรา บ า ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

2. อย่า โ ท ษ พ่อแม่ว่า จู้ จี้ จุกจิก
พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่า ตะ ค อ ก ท่าน เมื่อท่าน จ้ำ จี้ จำ ไช ให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อก ให้กลับบ้านเร็ว ๆ ให้เก็บห้อง ให้….ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทาง จู้ จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง!

3. อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ที่ท่าน บ่น ว่า
ที่พ่อแม่ บ่น ว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่ เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่ รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อยากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

4. อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ว่า ชั ก ช้ า
ยามพ่อแม่ แ ก่ เ ฒ่ า อย่า ด่ า ทอ ว่าท่านทำอะไร ชัก ช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอดทนมากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา…ฯลฯ ยามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ ร่ าง ก าย จึง ท รุ ด โ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อแม่ แ ก่ ช ร า ลง กำลังวังชาเริ่ม เ สื่ อ ม ถอย จงจำไว้ “เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า”เรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

5. อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ยามท่าน ป่ ว ย ไ ข้
ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตก แ ดด ออกปานใด พอเรา เ จ็ บ ไ ข้ ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหา ห ม อ ในทันที ท่านจะหาวิธี เ ยี ย ว ย า รั ก ษ า เราในทันทียามที่ท่าน ป่ ว ย ไ ข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่? หรือว่าเพราะพ่อแม่ เ จ็ บ ป่ ว ย นานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ? หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคม ตรา หน้า ว่าเป็นลูก อ ก ตั ญ ญู เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

ยังไงก็ดูแลท่านดีๆนะครับ หากวันใดท่าน จาก เราไปแล้ว จะย้อนกลับมาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ได้อีกแล้วนะ สิ่งที่ง่ายๆ ที่สุดควรพูดกับท่านด้วยถ้อยคำที่สบายหู แล้วท่านจะสบายใจ ยังไงๆ เราก็มีพ่อแม่แค่คนเดียวใช่ไหมล่ะครับ!! หากใครได้ทำ ผิ ด พลาดไปแล้วก็อย่าลืมขอขมาท่าน ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะ ส่วนคนไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็อย่าลืม ทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะครับ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : winnewsonline