ถึงไม่เงิน ก็ทำบุญได้ ถ้าทำถูกวิธี

การทำบุญด้วยถวายเงินปัจจัยนั้น ช่วยให้ได้บุญจริงไหม คำตอบก็คือ จริงนะ โดยเฉพาะคนที่มีเงินเยอะแล้วยังชอบทำบุญก็ได้บุญเยอะตามไปด้วย แต่ว่าสำหรับ คน ย ากคนจ น การทำบุญนั้นไม่ต้องใช้เงินก็ได้ แต่ได้บุญเยอะเหมือนกัน อย่าไปคิดน้อยใจโช ค ช ะ ต า เลยว่าไม่มีเงินทำบุญไม่ได้ นั่นมันแค่ข้ออ้างเท่านั้น ลองอ่านบทความนี้ให้จบแล้วจะรู้ว่าทำบุญนั้นแม้ไม่มีเงินเลยสักบาทก็ทำได้ให้มีบุญเย อ ะ เหมือนกัน

เคล็ดลับ เสริมพลังบุญ แบบไม่มีเงิน แม้แต่บาทเดียว โดยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
1.) ไม่มีเงินสักบาทก็ทำบุญได้ เพียงตื่นมาเช้า ๆ สวดมนต์ว่า

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คิจฉามิ
สวด แ ล้ ว จะเป็นสิริมง ค ล และในตอนก่อนทานข้าวนั้นก็นึกถวายข้าวแด่ พระพุท ธ เ จ้ า พอออกจากบ้าน เห็นคนตักบาตร คนทำดีต่าง ๆ ก็ให้นึกอนุโมทนากับเขาด้วยได้ พอเห็นดอกไม้บูชาวางขายอยู่ก็เอาจิตนิก อธิษ ฐา นขอดอกไม้นั้นเป็นเครื่องบูชา พ ร ะ รั ต น ต รั ย โดยระลึกว่า

“พุทธั ส สะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ” แล้วก็อุทิศบุให้กับคนขายด้วย พอเห็นไฟข้างทางหรือที่ไหนก็นึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระ รั ตน ตรั ย โดยระลึกว่า “โอม อัคคีไฟฟ้า พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆบูชา” เท่านี้ก็ได้บุญมากแล้ว

2.) แม้มีเงินน้อยแต่ได้อานิสงส์ใหญ่ การไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาในการสร้างบุญเลยเพราะว่าเราสามารถสร้างม ห า กุ ศล ได้โดยใช้แรง ก า ย แรงใจของเรานั่นเอง อาจจะช่วยประกาศหาคนมาทำบุญ ช่วยสร้างวิหาร สร้างโบสถ สร้างถนน สร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ ที่เป็น ศาสน ส ถาน ทำอะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมจะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ย่อมได้บุญกุศลยิ่ง

3.) เพียง ส ว ดภาวนาก็ยังได้บุญเยอะ เรื่องง่าย ๆ ที่หลายคนมองข้ามอย่างการภาวนานั้นรู้ไหมว่า เป็นการเสริมพลังบุญบารมีได้เยอะมากเลยนะ โดยบทสวดมนต์สักบทมาตั้งจิตให้สงบแล้วท่องเลย แต่จะต้องสวดอย่างตั้งใจ มีสติ มีสมาธิทุกครั้งพร้อมกับอุทิศบุญทั้งหมดนั้นส่งแด่ครูบาอาจารย์เจ้าของ ค า ถ านั้น ๆ ด้วย แล้วก็ขอพรอธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านด้วย

4.) ช่วย ต่ อ ชีวิตสั ต ว์ นั้นได้บุญมากเหมือนกัน แม้ว่าเรามีไม่เยอะแต่ได้ทำการ ต่ อ ชี วิ ต ด้วยเงินน้อย ๆ รวมกับของคนอื่น การทำแบบนี้เพราะเหมือนได้ช่วย ชีวิตสั ต ว์ ที่กำลังจะจากไปให้ได้กลับมาใช้ ชีวิ ต อีกครั้ง ไม่ใช่แค่ วัว คว า ย แต่ยังรวมถึง สั ต ว์ อื่น ๆ ด้วย ถ้าซื้อ ป ล า มาจากตลาดที่ยังมี ชี วิ ตแล้วนำไปสู่แหล่งธรรมชาติที่เหมาะสม นั่นก็ถือว่าได้บุญมหาศาลแล้ว

5.) การทำสังฆทานให้ได้บุญเยอะ คือควรจะทำด้วยตนเอง อย่าซื้อสังฆทานสำเร็จหากไม่จำเป็นเพราะว่าของบางอย่างมันไม่มีคุณภาพมากพอ และอย่าซื้อสังฆทานเวียนนะ ถ้าอยากถวายควรหาซื้อของมาเองแล้วจัดใส่ถังเตรียมถวายเองเลย โดยเน้นของที่เป็นปัจจัย 4 สำหรับ ภิ ก ษุ ส า มเ ณ รถือว่าได้บุญเยอะมากแล้ว

และการจะทำบุ ญนั้นจำนวนเงินไม่เกี่ยวเลย อยู่ที่จิตใจของคนทำ ล้ ว น ๆ ว่าอยากจะทำบุญมากน้อยแค่ไหน หากจิตใจสงบตั้งมั่นมากพอแล้วบุญมหาศาลจะเข้ามาแน่นอน แล้วคุณได้หาเวลาทำบุญบ้างหรือเปล่า สำหรับใครที่อ้างว่างานยุ่งไปไหนไม่ได้ เพียงสวด ม น ต์ อ ยู่บ้านก่อนนอนหรือตอนเช้านั่นก็ได้บุญแล้วนะ ลองสิแล้วจะรู้ สึ ก ดี

ข อ ข อ บ คุ ณ sangkapan