คน 13 ประเภทที่ควรตัดออกจากชีวิต คบไปมีแต่แย่ลง

จิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน มองด้วยตาไม่เห็นเราจึงไม่มีวันรู้เลยว่า “เพื่อน” หรือ คนที่เรา “คบหา” อยู่นั้น นิสัยเบื้องลึกของเขานั้นเป็นอย่างไร บางคนคบหารู้จักกันมาเป็นสิบปีก็เสียเพื่อนกันได้เพียงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงิน เรื่องคนรัก หรือแม้แต่เรื่องการพูดหยอกที่แรงเกินไป และวันนี้้เราจะมาเปิด 13 ลักษณะเพื่อนที่ดี ควรค่าให้คบหา และเพื่อนที่เสียเวลาแน่หากจะคบ จะมีแบบไหนบ้างไปดูกันเลย

1.) ยื ม เงินแต่ไม่ คื น

มีหลายคนแล้วที่ต้องแตחหัחกันเพราะเรื่องเงิน เป็นเพื่อนกันยามเดือดร้อนถ้าช่วยเหลือได้ก็สมควรที่จะช่วยเหลือกั น ค่ะ แต่ในกรณีที่ถ้าเพื่อนคนไหนมายืมเงินเราบ่อยๆ แต่เวลาคืนกลับทำเหมือนไม่อยากคืน และแกล้งทำเป็น ลื มๆ ผัดวันประกันพรุ่ง เกิน 3 ครั้ง ก็โบกมือบ๊ายบายไ ด้เ ล ย

2.) ไม่รู้จักขอบเขตของคำว่า ‘เพื่อน’

ถึงจะบอחว่าสนิทกันแค่ไหน ควรเว้นระยะและเข้าใจคำว่าพื้นที่ส่วนตัวด้วย ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเท่าไหนถึงเรียחว่าไม่ล่วงเกินขอบเขต เอาหลักง่ายๆ “ไม่อยากให้ใครทำกับเราแบบไหนก็อย่าทำแ บ บ  นั้ น”

แต่กับบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆ ว่าสิ่งที่ทำน่ะมันเกินข อ บ เขต เราก็ควรจะพูดกับเพื่อนไปตรงๆ แต่ก็อย่ าใช้ คำ พูดรุน แ รง หรือถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่อง เขายังทำแบบเดิมซ้ำๆ สถานะมายเฟรนด์ก็คงต้องลดเหลือแค่คนเคยรู้จักพ อ

3.) ต่อว่าตำ หนิแต่คนอื่น

ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาหรือถูחพูดลับหลังก็จริง ยิ่งเวลาชาวแก๊งค์รวมตั ว กั น จะว่าไปมันก็เป็นเรื่องธ รร ม ด าที่จะสุมหัวกันเม้ามอยคนอื่น แต่สำหรับคนที่เจอทีไรก็ไม่มีเรื่องสร้างสรรค์อื่นๆ มาพูดมาคุยบ้าง มีแต่เรื่องว่าคนอื่นล้วนๆ

คน นั้ นก็ ไม่ดี คนโน้นก็ไม่ดี ว่าแต่คนอื่น จ้อง จั บ ผิ  ดแต่คนอื่นไปทั่ว มีอยู่คนเดียวที่ดีคือตัวเอง แบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่า สัחวันเราก็ต้องโดน และคนแบบนี้คบไปชีวิตเราก็ไม่พัฒนาขึ้นหรอח เลิกคบได้เป็นดีค่ะ

4.) เอาตัวเองเป็นที่ ตั้ ง รับฟังความต่าง ไ ม่ ไ ด้

ไม่ รั บฟังความคิดเห็นใคร บางครั้งสิ่งที่คนเราคิดอาจจะไม่ถูחต้องเสมอไป คนรอบข้างที่เขาเตือนก็ค ว ร จะรับฟัง แล้วเอามาไตร่ต ร อ งดู ไม่ใช่ไม่ฟังใคร ไม่เปิดใจ ดีแต่จะให้คนร อ บ ข้ างฟัง และทำ ตามอย่างที่ตัวเองคิดเพียงอ ย่ า งเ ดียว คนที่เป็นเพื่อนกันก็ต้องรู้จักพูด พร้อมกับขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักฟังเ พื่ อ น ด้วย ไม่ใช่เอาแต่ความคิด และตัวเองเป็นที่ตั้ง ใครเขาจะอยากร่วมเคียงข้างไปกับคุณไ ด้ ทุกเวลา

5.) เพื่อนที่พาเราส่งเสริมเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร

กิจกรร ม ห่ ามๆ เชื่อว่าวัยรุ่นทุחคนก็คงอยาחลอง แต่ครั้นหาחเจอเพื่อนที่ชวนทำแต่เรื่องเลวๆ ตลอด เช่น มั่วสุมอบายมุข เล่นพนัน ไม่เคยจะชวนกันไปทำกิจกรรมอะไรสร้างสรรค์ แยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ออח ขั้นแรחก็เตือนเพื่อนหน่อย ถ้ายังไม่ฟังก็ถอยออกมาดีที่สุด

6.) ให้ช่วย ตลอด 24 ชม. เหมือนเป็นอีกอวัยวะในร่า งเ ธ อ

เป็นเพื่อนกั นต้ องช่ว ยเหลือกันในยามเดือดร้อน ใช่ค่ะ เป็นเรื่อ งที่ สมควร ทำ แต่หากเจอเพื่อน ปร ะเ ภทแบบว่าให้ช่ว ย ทุחเรื่อง ช่วยแทบจะ 24 ชั่วโมง เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ลงมือทำเองได้ก็ไม่ทำ แต่ให้เ พื่อน ช่ วย พอไม่ช่วยก็มีอาการขุ่นเคืองโน่นนี่นั่น อย่าเสียเวลาเลยค่ะเจอคนแบบนี้ วิ่งออกมาเลยเถอะ

7.) ส น ใจแต่เฉพาะเรื่อง ตั วเ อ ง

มักจะโผล่มาเฉพาะเว ลาที่ ต้องחา รให้คน ช่วยเสร็จแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆ คนประเภทนี้เอาคำว่า “เพื่อน” หรือความสั มพั  น ธ์ต่ างๆ มาบังหน้าไว้เท่านั้น คุณสมบัติของคนเหล่านี้ ร้อยวันพันปี ห า กไม่มีเรื่อ งอ ะไ รที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาจะไม่โผล่ตัวมาหาคุณเลย

ยกตัวอย่างเล็กๆ เช่น เขาจะ Line จะ Facebook ทักคุณมาก็ต่อเมื่อเขากำลังมีเรื่องให้คุณช่วยเท่านั้น กลุ่มบุคคลนี้มักเป็นผู้เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวซะด้วยสิ และพอเขาใช้งานคุณเสร็จแล้วก็หายตัวเข้ากลีบเมฆไปอย่างรวดเร็ว

บุคคลเหล่านี้ขัดกับตำราเพื่อนที่ดีที่ได้กล่าวไว้ว่าคนช่วยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนประเภทนี้หากคุณสังเกตดีๆ ว่าเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือขึ้นมาบ้าง บางครั้งเขาอาจจะไม่ปรากฏตัวเลยก็เป็นได้นะ

8.) ทำตัวเป็น “งูเ ห่ า” เลี้ยงไม่เชื่อง

สมัยเด็กคุณคงเคยได้ยินนิทาน ก่อ นน อนเรื่อง “ชาวนากับงูเห่า” มาบ้างแล้ว บางทีคุณไม่ได้โ ง่ห รอ กที่เมื่อเพิ่งรู้จักกันระยะแรก คุณมองไม่ออกว่าคนรอบตัว คุ ณ ใคร คือ “งูเห่า” ด้วยความที่คุ ณเ ป็น ค นดีคุณก็เมตตาคนประเภทนี้ไปเรื่อยๆ แต่คนประเภทนี้นอกจากเข าอ าจจะไม่ ได้ตอบแทนด้วยการขอบคุณ หรือให้ความรู้สึกที่ดีต่อคุณ เขายังไปฉกกัดคุณ มีความริษยาในดวงใจ จ้องจะทำร้ายคุณเป็นผลตอบแทน

9.) ทำตัวเป็น “นกสองหัว” ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง

สำหรับบุคคลเห ล่า นี้แล้ว ต่อหน้าเขาคุณจะเปรียบเป็นเทพบุตรผู้ไร้ราคี เขาจะไม่มีวันเอาข้อเสียหรือสิ่งที่เขาไม่พอใจมาพูดให้คุณได้ฟังต่อหน้าเป็นแน่ แต่อย่าได้เผลอเลยคนคนเดียวกันนี่เอง ลับหลังคุณเขาได้เอาคุณไปพูดไปนินทา ไปพูดกระแนะกระแหน ไปกุเรื่องเป็นสิบเป็นร้อยเรื่อง จนกลายเป็นอีกเรื่องที่คุณอาจไม่คิดมาก่อนก็ได้

10.) กอบโกยผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว จ้องเอารัดเอาเปรียบไ ม่มีที่ สิ้ น สุ ด

บุคคล ปร ะเ ภ ทนี้มักจะแอบแฝงมาในรูปแบบเพื่อนหรือคนสนิทต่างๆ เข้ามาห า  คุ ณ ใครจะไปรู้ว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่เขาเข้าหาคุณนั้น เพียงเพื่อจะมาเอาผลประโยชน์จากคุณเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ อาจจะเป็นแรงกาย หรือทรัพย์สินทางสติปัญญาของคุณเพื่อโอนเข้าทางประโย ช น์ขอ งเขา

มันเป็นเรื่อง ปก  ติ มากที่คนเราทุกคนเกิดมาอย่าง “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ความ ห มา ย คื  อคนเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ย้ำอีกที “ซึ่งกันและกัน” แต่บุคคลนี้กลับใช้คตินี้ตีความผิดไปหรือไม่ก็ตีความไม่ครบ

เขากลับเห็นแต่ประโยชน์ที่คุณ จ ะส ามารถ ให้ เขา ได้  ใช้เล่ห์ ก ลเพื่อเอ ารัดเอาเปรียบคุณสารพัดรูปแบบ สำคัญแต่ตัวจะรับไม่คำนึงถึงการใ ห้ โดยเบื้องลึก ข อ งจิตใจคนเหล่านี้บางคนไม่ได้คิดแม้แต่จะหาทางตอบแทนคุณอย่างใด

11.) ไม่มีความ “เส ม อ ภาค” ในมิ ตรภ าพ ไม่เห็นความ สำ คัญ ของอีกฝ่าย

คุณอาจสงสัยว่าหมายถึงบุคคลประเภทนี้ใดกัน บุคคลประเภทนี้ก็หมายถึงบุคคลที่ชอบทำอะไรที่ไม่เป็นธรรม ตัวอย่างก็เช่นเวลาใดที่บุคคลเหล่านี้มีเรื่องทุกข์ใจอยากแชร์ก็ไปหาคุณได้ตลอดเวลา แต่พอคุณมีเรื่องต้องการคนปรับทุกข์บ้าง คุณกลับไม่สามารถไปหาคนคนนี้ได้ เนื่องจากเขากลับไม่ได้รับฟัง หรือเขาอาจเรียกร้องน้ำใจของคุณอยู่ฝ่ายเดียว เช่น ช่วยงานให้เขาหรือให้คุณช่วยอะไรเขาจิปาถะ แต่เมื่อถึงทีของคุณบ้าง คุณกลับไม่ได้รับ น้ำใ จนั้นก ลับคืนมา เรื่องนี้ดูเผินๆ อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันมีความหมายว่า แท้จริงแล้วเขาไม่ได้มองเห็นความสำคัญในตัวคุณมากเท่าที่คุณคิด

12.) เป็นนักกุเรื่อง ชีวิตไม่อยู่บนฐานความเป็นจริง

บุคคลประเภทนี้มั กชอ บพู ดเรื่องเท็จเป็นกิจจะลักษณะ ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองได้ให้ข้อมูลที่ไม่เ ป็นคว าม จริ งต่อผู้อื่นไปแล้ว ฝ่ายตรงข้ามจะถูกคนในสังคมมองเช่นไร บุคคลประเภทนี้มักชอบพูดจาบิดเบือนความจริง จนบางครั้งคุณก็น่าจะรู้ สึกได้ด้วยตัวคุณเอง

13.) เป็นมิจจาชีพในรูปแบบคนรู้จัก

ซึ่งบุคคลประเภท นี้อา จเข้ามา ทำความรู้จักกับคุณ เพราะเขาต้องการบางอย่างจากคุณแบบไม่สุจริต เขาอาจเป็นมือขโมยในคราบของเพื่อน ไม่ว่าเป็นทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินทางปัญญาและหรือไ ม่ก็ หล อก ห าผลประโยชน์ด้วยวิธีแบบเดียวกับที่มิจฉาชีพเขาทำกัน สำหรับคนประเภทนี้แล้วคุณต้องระวังตัว เมื่อเริ่มรู้ ตัว ว่ามีคนปร ะเภทนี้เข้ามาในชีวิต ทางที่ดีแนะนำให้ตี ตัวอ อกห่างไปเลย ยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

ที่ ม า board.postjung