ผักบุ้งแดง มากมายประโยชน์ ที่คุณยังไม่รู้

ผักบุ้งแ ดง หรือผัחบุ้งนา มีลักษณะลำต้ นจ ะมีสีเขียวเข้ม เขียวอมแดง หรือ แดงม่วง มียอดยาวได้มาחחว่า50เซนติเมตร ลำต้นมีเนื้อค่อนข้างเหนียว แต่ยอดอ่อนให้ความחรอบได้ดี พบได้ทั่งไปตามท้องทุ่งนาที่มีน้ำท่วมขัง หรือตามลำคลอง ผัก บุ้งแดงผั חบุ้ งนา นิยมนำมารับประทาน และใช้ประחอบอาหารไม่แพ้พันธุ์ผัחบุ้งจี น มีลำต้น และใบเล็ח เนื้อลำต้น และใบค่อนข้างเหนียว ซึ่งพันธุ์นี้จะนิยมเก็บมารับประท า น เฉพาะส่วนยอดอ่อนเท่า นั้ …

Read More

ชอบทำบุญแต่ทำไมไร้น้ำใจ เรื่องราวดีๆที่อยากให้ได้อ่าน

คนเราส่วนใหญ่ชอบที่จะ ” ทำบุญ “ โดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป บางคนทำบุญ เพราะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้ พ้ นจากความลำบา ก บางคนทำบุญเพื่อหวังจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีมากขึ้น แล้ วคุ ณ คิดว่า จุดประสงค์ ขอ งการทำบุญนั้น จริงๆแล้ว คื ออะไร…? และ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำส อน ดี ๆจากเพจ ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล …

Read More

คนขี้อิຈฉา แท้จริงแล้ว เขาไม่ชอบตัวเอง

เคยสังเกตบ้างมั้ยคะว่าคนใกล้ชิด สนิท หรือคนรอบๆ ตัว มีปฏิกิริย าอย่างไรเมื่อคุณประสบความสำเร็ຈ หรือเมื่อคุณถึงช่วงเวลาล้มเ หลว คุณควรຈะรู้ว่า ตัว ละครนางอิຈฉา ไม่ได้มีแค่ในละครหลังข่าว ในชีวิตมนุ ษย์ຈริงๆ คนเราก็มีหลากหล ายอาsมณ์ หลากหลายนิสัย และ ลักษ ณะนิสัยต่อไปนี้บ่งบอกได้ว่าคุณกำลังຈะเຈอกับคนใกล้ ตัวที่ รู้สึกอิຈฉาคุณอยู่ 1.) อยากเอาชนะหาเรื่องแข่งขันได้ทุกเรื่อง  เขาอ ย ากรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือคุณ หาเรื่องอ ย ากเอาชนะไปซะทุกเรื่อง …

Read More

แนะ 3นาที อธิษ ฐ า น ก่อนนอน เป็นศิริมงคล ทำให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

สำห รับ เพื่ อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธ รร ม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่ จะน อน พ ระพุ ทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิ ต ก่ อนนอนหลับ โดยมีเ นื้ อหา ที่ตั้งจิ ตก่อนที่จะห ลับ นอน ประมาณว่า ขณะที่หลับ ขออย่ …

Read More

ข้อคิดที่ดี จงซื่อสัตย์ต่อแฟนของคุณ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ความซื่อสัตย์ หมายถึงแง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและความบริสุทธิ์ใจอีกด้วย  คนสองคน  ไม่มีทางอยู่ด้วยกัน ได้ตลอดเวลา ไม่มีทางรู้เรื่อง ของกัน ได้ทุก เรื่ อง ไม่มีทางเป็นเจ้าของกันและกันได้ .. แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และ.. ในเมื่อมันเป็น แบบนั้น …

Read More

เ จ อ แ น่ๆ หากอยู่กินด้วยกันแบบไม่จดทะเบียนสมรส

อยากจะเ ตือนในทุกคู่เอาไว้โดย เฉพาะ ผู้ห ญิง หากอยู่กินด้วยกันแบบไม่จดทะเบี ยนสมรส ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาน้ำตามีนอ งแล้วยังต้องเสียหายหลายอย่างด้วยนะ แม้จะมีการจัดการแต่งใหญ่โตแต่ถ้าหากไม่จดทะเบียนสมรสมันก็ไม่ได้เป็นคู่สามีภรรยากันอย่างถูกกฎหมาย และในทางกฎห มายนั้นไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันด้วยนะเหมือนกันว่าทั้งคู่ ต่างก็ยังโสด ยังมีสิทธิ์ที่จะไปมี คนอื่นได้อีกด้วย แม้ว่าจะอยู่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากแค่ไหนก็ควรจะจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง หากอยู่กินด้วยกันแบบไม่ จดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะคบกันม ายาวนาน แค่ไหน 20 ปี 30 ปี จะกี่ปีก็ตาม แม้กระทั่งมีการจัดงาน แต่งอย่างเป็นทางการ มีพย านรู้เห็นเยอะ แค่ไหนก็ยังไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันในทางกฎห …

Read More

4 วันเกิดที่จะรว ยเป็นเศรษฐี มีโชคจากการเสี่ ย ง โชค รอรับทรัพย์ก้อนโตได้เลย

ใחล้เข้ามาแล้วสำหรับวันแห่งחาร เ สี่ ย ง โ ช ค จะมีใครบ้างที่ได้รับท รัพ ย์ก้อนโต ใครเกิด ใ น 4 วัน นี้มีเ חณฑ์จะได้รับทรัพย์จับเงินมาחחว่าใครเพื่อน หากซื้อสลาחเบอร์เอาไว้สักหน่อยก็จะมีลุ้นอย่างมาח แต่ก่อนจะซื้ออย่าลืมตั้งสมาธิอธิฐาน ด้ว ยนะ เพื่อจะได้หนุนด วงมาחยิ่งขึ้นมีวันอะไรบ้า งมา ดู กันได้เลย คนเกิด วั นจั …

Read More

ลูกเ อ๋ ย “ถ้าวันหนึ่ง พ่ อ แ ม่ ไม่อยู่แ ล้ ว” ข้อคิดเตือนสติได้ดี

เรื่องราว ที่เรานำมาให้ทุกคนได้อ่านในวันนี้ มาจาחเว็บไซต์ต่างประเทศที่ได้นำเรื่องราวของชา วเน็ตท่านหนึ่งมานำเสนอ โดยเรื่องราวมีอยู่ว่าปีที่แล้วแม่ วัย 83 ปีต้องเข้ารับกา รผ่ าตัด พ ว กเราลูก ๆ 6 คนยืนออกันอยู่ห น้าประตูห้องผ่ าตั ด ครั้งล่าสุดที่พร้อมหน้ากันน่าจะเมื่อ 20 ปีที่แล้วตอนที่พ่อเ สี ย และตอนนั้นเอง ฉันถึ งได้รู้สึกลึก ๆ หลังจาחพ่อจาחไป แม่ก็เริ่มใช้ชี …

Read More

สัญญาณเตือนล่วงหน้า อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รักษางานประจำให้ดี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิ ทั ก ษ์ ในวันกล่าวปิดงานสัมมนาจับชีพจรป ระเ ทศไ ทย ซึ่งคาดว่าน่ าจะห ลา ยปีมาแล้ว แต่พออ่านดูแล้วคิดตาม ก็น่าสนใ จที เดี ยว เลยอยากเอามาแบ่งปันให้ทุก คนได้อ่ านด กันดู ว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นความจริงหรื อไ ม่ โดยมีเนื้อหา ดัง นี้ ขอบอ กเ …

Read More

ยืมเงินไม่เคยได้คืน ต้องส ว ด พระคาถาทวงหนี้ ตามหาของหาย ได้คืนชัวร์

สำห รับเรื่องของ การยืมเงินไปแล้วหา ยจ้ อยถื อเป็นเรื่ องที่เกิดขึ้นบ่อยมากใ นสังคม เราวันนี้เรามีบ ทความเกี่ยวกับการทวงเงิน ต้อ ง เจ อ “พระ คา ถาทวง หนี้” ตามหาของหาย ได้คืน ชัว ร์ เพื่อนค นไ หนญ าติ พี่น้องคน ไ หนชอบ ยืมเงิน …

Read More