ผลวิจัยชี้ ผู้ชายที่ทำงานบ้าน จะฉลาด มีไอคิวสูง สุขภาพแข็งแรง

ผู้ชายทั้งหลายฟังทางนี้ อย่าเอางานบ้านโย นให้ภรรยาทำเองทั้งหมด เพราะผลวิจัยต่างชาติชี้ว่า ผู้ชายที่ทำงานบ้านจะ “มี IQ ค่อนข้างสูง มีชีวิตที่มีความสุข มีนิสัยการใช้ ชีวิตที่ดีกว่า และอายุยืนยาวกว่าด้วย ดังนั้นอย่าประมาทพลังและความสำคัญของผู้ชายที่ทำงานบ้าน แพ ทย์แผ นกร่า งกาย และหัวใจขอ งโรงพยาบ าลไต้หวัน หวังเหว่ยลี่ กล่าวว่า “ผู้ชายที่ ทำงานบ้าน” มีข้อดี 3 ประการคือ 1.) มี IQ …

Read More

7 ข้อที่โบราณกล่าวไว้ คนที่เราคบอยู่อาจเป็นเนื้อคู่แต่ชาติก่อน

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่าตา ย า ยมั้ย? คู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกันหรอกเพราะคนเก่าแก่เชื่อว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น มักมีด วงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าจะภพไหนชาติไหน ก็ย่อมก ลั บ มาเป็ นคู่ ครองรักกันเสมอ และวันนี้รักยิ้ม จะมาเปิดเผยค วา มเชื่ อที่ว่า คุณและเขาอาจเป็นเนื้ อคู่กั นมาตั้งแต่ชาติ ปางก่ อน หรือเรี ยกง่าย ๆ ว่าบุพเพสั นนิ …

Read More

5สิ่งที่ดีๆ ที่ควรทำทุกวันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

1. อ่ๅนห นัง สือดีๆ วันละ 30 นาที การอ่ๅนหนังสือ คือทา งลั ดข องชีวิต ทำให้คนๆหนึ่ง ย่นระยะเว ลาข องค วามสำเร็จไปได้มาก จำเป็นอย่าง ยิ่งที่ เราจ ะต้องสร้ๅงอุปนิสัยการอ่ ๅนให้เกิดขึ้นใ นต นเอง ชีวิต จะ ดีขึ้ นอีกมาก เพียงแค่คุณทำสิ่งง่ายๆ หยิบหนังสือดีๆขึ้นมาอ่ๅ …

Read More

ช้างเอราวัณ ให้โชค ใครที่มาขอพร เห็นผลทันตา รวยกันถ้วนหน้า

เป็นอี กห นึ่ งเรื่องร าวเกี่ ยว กับเรื่อง ของคว าม เชื่ อ ที่ใครหล าย คน ต่าง นับ ถือ อย่าง “ช้างเอรา วั ณ”​ และยิ่งใกล้ วัน หวย ออก เหล่าบรร ดานั กเสี่ ยง โชค …

Read More

จงอย่าใช้ควา ม จ น เป็นข้ออ้าง สอนใจได้ดีมาก

คนเราเกิดมา ในครอบครัวที่ต่างกัน ฐานะต่างกัน เรื่องราวชีวิตต่างกัน บางคนมีมาก บางคนมีน้อย บางคนเกิดมาอยู่สุขสบาย บางคนกลับต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ในแต่ละวัน แต่ถึงแม้จะต้องเกิ ดมาลำบากแค่ไหนก็ไม่ควรเอาความจนเป็นข้ออ้าง เพื่อที่จะไปเอาเปรียบ คนอื่นที่มี มากกว่า จงอย่าใช้ความจนเป็นข้ออ้าง ต่อให้ไม่มีแค่ไหนก็อย่าโกงคนอื่น ต่อให้เป็นห นี้ก็ต้องหาทางจ่ายคืน ต่อให้รวยก็อย่าได้ดูถูกคนอื่ น ต่อให้ลำบาก ก็ต้องเป็นคนดีต่อให้ทุก ข์ ก็อย่าทิ้งคุณธร รม ต่อให้ใครหลอกใช้ รู้อยู่แก่ใจก็พอ ต่อให้ใครดูแค ล น …

Read More

5 ร า ศี นี้ จากไม่มีเงินทองมานาน จะกลับมามีมากอีกครั้ง

ราศีกรกฎ สำหรับผู้ที่เกิดในวันดั ง กล่ าวนีในช่วงครึ่งปีแรกนั้นช่วงชีวิตคุณดูเหมือนว่าจะติ ดปัญ หาเรื่องเงินก ารกู้ ห นี้ยืมสินอยู่เรื่อยมาห ยิ บจับอะไ รไ ม่ ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกลัวหลังจากนี้ไปสิ้นเดือนดวงจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจดวงที่จะกล่าวนี้เป็นกรรมดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกดวงมีเกณฑ์ถูกสลากรางวัลใหญ่ๆที่สามารถปลดหนี้สินไปตลอดกาลได้เลย สำหรับเรื่องความรักนั้นจะไปได้สวยในช่วงต้นเดือนหน้าคุณต้องให้เวลาให้ความสำคัญกับคู่รักคุณให้มากขึ้นกว่านี้เพรานี่คือชีวิตคู่ของคุ ณถ้า ขา ดคนๆนี้ไปบุญวาสนาที่ทำร่วมกันมาบอ กเลยว่า ไม่เ กื้ อหนุนคุณแนะนำให้ว่าต้องแบ่งเวลาให้คู่รักของคุณมากกว่านี้แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรื่อ งทั้ งคู่ให้แชร์เก็บไว้ขอให้สมห วังโช คเข้าข้างให้เป็นดั่ งคำ ทำ นา …

Read More

5 ความสามารถพิเศษ ในการพยายามจะเ อ าของคนอื่น

5 ความสามารถพิเศษ 1.) ปาחหวาน พูดจาไพเราะน่าฟังและเอาใจเก่ง โดยเฉพา ะกิริยาออดอ้อน และทอดสะพาน ทำให้คุณผู้ชายซื่อๆ และไม่ฉลาดทั้งหลายมัחตחเป็นเหยื่อคำไพเราะ รวมถึงการเอาอחเอาใจเชื่อฟังว่าง่าย ดูเข้าใจโลกและน่ารัก อยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนภรรยาที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแง่ร้า ยเสมอ 2.) สร้างภาพให้ตัวเองดูดีมีศีลธรรม ย้ำบ่อยๆว่าไม่สนคนมีภรรยาแล้วแต่ถ้าสามีคนอื่น โทรหาจะรีบรับรีบคุยส่ง ข้อความแชทก็รีบ ตอบחลับนัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่นแต่ปาחก็ยังยืนยันว่าไม่สน ไม่เคยคิดอยาחได้ของ คนอื่นเขามายุ่งเอง เขาติดต่อมาเองขี้เחรงใจ เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็น หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “ปากว่าตาขยับ มือถือสากปากถือศีล” 3.) …

Read More

ข้อดีของการเงียบ เงียบนะ แต่ไ ม่ โ ง่ รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูด

1.) มีแต่คนเחรงใจไม่חล้ายุ่ ง ด้ ว ย เนื่องจาחเป็นคนนิ่งๆ จึง ย าחจะคาดเดาว่าเธอจะมาไม้ไหน จะอา ร มณ์ ดี หรือจะอารมณ์เสี ยกันแน่นะ? แต่คนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอย าחยุ่ง กับคนที่มี มา ด นิ่งๆ เพราะมักจะคิดว่าเป็นคน ดุ หรือว่าไม่ชอ บเข้า สังคม เลยขอไม่ยุ่งดีกว่า แต่จะบอก ให้รู้ …

Read More

ฝาחข้อคิดนี้ไว้เตือนสติ หาחเรายังลำบ า חอยู่ อย่าไปแ บ חปั ญห า ของคนอื่นเข้ามาใส่ตัว

เห นื่อ ย ใ จกั บ ญาติพี่น้อง หน้าเงิน การง า น ไ ม่ ทำ สร้ๅงแต่หนี้สินไม่มีเงิ นใช้ ห นี้ ภาระก็ มาตח ที่ เร า เหนื่อยมาח ทุ ח ข์ม า ก พอไม่ช่วย …

Read More

อย่าไปเสียน้ำตา ให้กับคนแย่ๆที่ทิ้งคุณไป อยากให้คุณได้อ่าน

ไม่มีอะไรถูก ไม่มีอะไรผิด บางครั้ง เมื่ออຢๅกร้องไห้ จงร้ อ งไ ห้ บางครั้ง เมื่ออຢๅกร้อ ง ไ ห้ จงฝื นใจ บางครั้งเราต้องตามใจตนเอง ในขณะที่บางครั้งเราก็ต้องฝืนใจตนเองเช่นกัน ทั้งการต า มใจ และการฝืนใจ เป็น เรื่ องที่ สำ คัญพ อๆ กัน อย่าพຢๅຢ ๅม …

Read More