แนะ 3นาที อธิษ ฐ า น ก่อนนอน เป็นศิริมงคล ทำให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

สำห รับ เพื่ อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธ รร ม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่ จะน อน พ ระพุ ทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิ ต ก่ อนนอนหลับ โดยมีเ นื้ อหา ที่ตั้งจิ ตก่อนที่จะห ลับ นอน ประมาณว่า ขณะที่หลับ ขออย่ …

Read More

4 วันเกิดที่จะรว ยเป็นเศรษฐี มีโชคจากการเสี่ ย ง โชค รอรับทรัพย์ก้อนโตได้เลย

ใחล้เข้ามาแล้วสำหรับวันแห่งחาร เ สี่ ย ง โ ช ค จะมีใครบ้างที่ได้รับท รัพ ย์ก้อนโต ใครเกิด ใ น 4 วัน นี้มีเ חณฑ์จะได้รับทรัพย์จับเงินมาחחว่าใครเพื่อน หากซื้อสลาחเบอร์เอาไว้สักหน่อยก็จะมีลุ้นอย่างมาח แต่ก่อนจะซื้ออย่าลืมตั้งสมาธิอธิฐาน ด้ว ยนะ เพื่อจะได้หนุนด วงมาחยิ่งขึ้นมีวันอะไรบ้า งมา ดู กันได้เลย คนเกิด วั นจั …

Read More

ยืมเงินไม่เคยได้คืน ต้องส ว ด พระคาถาทวงหนี้ ตามหาของหาย ได้คืนชัวร์

สำห รับเรื่องของ การยืมเงินไปแล้วหา ยจ้ อยถื อเป็นเรื่ องที่เกิดขึ้นบ่อยมากใ นสังคม เราวันนี้เรามีบ ทความเกี่ยวกับการทวงเงิน ต้อ ง เจ อ “พระ คา ถาทวง หนี้” ตามหาของหาย ได้คืน ชัว ร์ เพื่อนค นไ หนญ าติ พี่น้องคน ไ หนชอบ ยืมเงิน …

Read More

7 ข้อที่โบราณกล่าวไว้ คนที่เราคบอยู่อาจเป็นเนื้อคู่แต่ชาติก่อน

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่าตา ย า ยมั้ย? คู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกันหรอกเพราะคนเก่าแก่เชื่อว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น มักมีด วงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าจะภพไหนชาติไหน ก็ย่อมก ลั บ มาเป็ นคู่ ครองรักกันเสมอ และวันนี้รักยิ้ม จะมาเปิดเผยค วา มเชื่ อที่ว่า คุณและเขาอาจเป็นเนื้ อคู่กั นมาตั้งแต่ชาติ ปางก่ อน หรือเรี ยกง่าย ๆ ว่าบุพเพสั นนิ …

Read More

ช้างเอราวัณ ให้โชค ใครที่มาขอพร เห็นผลทันตา รวยกันถ้วนหน้า

เป็นอี กห นึ่ งเรื่องร าวเกี่ ยว กับเรื่อง ของคว าม เชื่ อ ที่ใครหล าย คน ต่าง นับ ถือ อย่าง “ช้างเอรา วั ณ”​ และยิ่งใกล้ วัน หวย ออก เหล่าบรร ดานั กเสี่ ยง โชค …

Read More

5 ร า ศี นี้ จากไม่มีเงินทองมานาน จะกลับมามีมากอีกครั้ง

ราศีกรกฎ สำหรับผู้ที่เกิดในวันดั ง กล่ าวนีในช่วงครึ่งปีแรกนั้นช่วงชีวิตคุณดูเหมือนว่าจะติ ดปัญ หาเรื่องเงินก ารกู้ ห นี้ยืมสินอยู่เรื่อยมาห ยิ บจับอะไ รไ ม่ ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกลัวหลังจากนี้ไปสิ้นเดือนดวงจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจดวงที่จะกล่าวนี้เป็นกรรมดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกดวงมีเกณฑ์ถูกสลากรางวัลใหญ่ๆที่สามารถปลดหนี้สินไปตลอดกาลได้เลย สำหรับเรื่องความรักนั้นจะไปได้สวยในช่วงต้นเดือนหน้าคุณต้องให้เวลาให้ความสำคัญกับคู่รักคุณให้มากขึ้นกว่านี้เพรานี่คือชีวิตคู่ของคุ ณถ้า ขา ดคนๆนี้ไปบุญวาสนาที่ทำร่วมกันมาบอ กเลยว่า ไม่เ กื้ อหนุนคุณแนะนำให้ว่าต้องแบ่งเวลาให้คู่รักของคุณมากกว่านี้แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรื่อ งทั้ งคู่ให้แชร์เก็บไว้ขอให้สมห วังโช คเข้าข้างให้เป็นดั่ งคำ ทำ นา …

Read More

ปีใหม่ สวดตามนี้ บูชาพ่อแม่ เทวดาจะคุ้มครอง เจอแต่สิ่งที่ดีๆ

ในช่วงเ ท ศ กาล วันสำ คัญต่างๆ จะกระตุ้นให้เราระลึกถึงความสำคัญของผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพ่อและ วั น  แม่  แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรา สา มาร ถ แสดงออกถึงความรักและความก ตั ญ ญู ที่มีต่อพ่อแม่ได้ในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่วั น สำ คั ญ พ่อแม่ เป รี …

Read More

คุณคิดว่าราชสีห์ตัวไหนคือหัวหน้าฝูง

ด้วยแบบทดสอบเพื่อหาแนวทาଏในการประสบความสำเร็จขอଏตัวเอଏ แบบท ด ส อ บ นี้เรียกว่า “ราชสีห์ขอଏคุณ” ซึ่งความสำเร็จขอଏคนเรานั้นมันสร้างและกำหนดกันได้ แต่บาଏครั้งโชคชะตาก็เป็นผู้กำหนดให้เหมือนกัน สำหรับการทายครั้งนี้มันก็มีทั้งหลักความจริงและเกมปนกันอยู่ ลอଏทายและเลือกกันดูระหว่าଏสิงโต ตัวที่ 1 – 6 ตัวไหนเป็นจ่าฝูง แล้วจากนั้นก็ให้อ่านคำทำนายจากตัวเลขที่เลือกเลย 1.) ถ้าคุณเลือก สิ ง โ ต ตัวที่ 1 คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นขอଏตัวเอଏ ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามานั้นก็คือความเชื่อมั่นในตัวเอଏ ความเชื่อว่าเราสามารถทำให้สำเร็จได้ สามารถชนะอุปสรรคได้นั้นเอଏ …

Read More

“เหรียญบาทพญาครุฑ” พกติดตัวเป็นเมตตามหานิยม

“ครุฑ” ขาครุฑบนเหรียญมีลักษณะเหยียดตรงพร้อมโฉบเหยื่อ เปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวา เป็นตัวแทน ธาตุลม อยู่ในเหรียญกลมไม่มีหยักเหลี่ยมหรือลายเหลี่ยม ช่วยส่งเสริมธาตุลมให้มีฤทธิ์ ความเป็นโลหะนิกเกิลก็จะมีความเป็นธาตุน้ำ (โลหะหลอมเหลว) เลขปีสร้าง ๒+๕ เป็นคู่ธาตุดิน ส่วนเลขท้าย ๑+๗ เป็นคู่ธาตุไฟ ครบธาตุทั้งสี่ ปี 2517 เป็นปีที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนพระราหู นั่นคือ แสงธรรมส่องสว่างในแดนมาร สามารถสยบสิ่งอัปมงคลทั้งหลายได้ ที่สำคัญที่สุดคือ อีกด้านของเหรียญบาทมีพระรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ มหาราชผู้ประดุจดังพระโพธิสัตว์แห่งมหาชนชาวสยาม ประทับเป็นมงคลสูงสุดด้วย จึงยิ่งช่วยส่งเสริมมงคลได้อย่างเพิ่มพูน โดยอาศัยรูปลักษณ์ เลขศาสตร์จากดวงดาวและโหราศาสตร์ …

Read More

7 ว่านมงคล มหาโชคลาภ ปลูกแล้วดี มีแต่ ร ว ย

“ไม้มงคลเสริมดวง”  ชื่อก็บอก อยู่แล้วว่าเป็นมงคล หลายคนมีความเชื่อเกี่ยวกับก ารปลูח ต้นไม้มงคลติดบ้านเพื่อเป็นก ารเสริมบารมี ให้มีโชคมีลาภ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับไม้นามมงคลที่มีกระถางเล็ก มัก ปลูก ไว้เป็นไม้ก ระถางหน้าบ้านก ารปลุกไม้มงคลในบ้าน ควรศึกษาลักษณะวิสัยของพืชแต่ละชนิดก่อนปลูก เพื่อให้ต้นเติบโตสวยงาม วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก กับว่านมงคลากใครที่กำลังมองหาต้นไม้งามๆมาปลูח ไว้ที่บ้านสักต้นก็น่าจะเริ่มที่ว่านมงคลเหล่านี้เพื่อเสริมโช คล า ภให้กับตัวเองพร้อมทั้งคนในครอบคอบครัว ว่านมหา ล า ภดอกสีแดง เกสรสีส้ม 1.ว่า น …

Read More