ผลวิจัยชี้ ผู้ชายที่ทำงานบ้าน จะฉลาด มีไอคิวสูง สุขภาพแข็งแรง

ผู้ชายทั้งหลายฟังทางนี้ อย่าเอางานบ้านโย นให้ภรรยาทำเองทั้งหมด เพราะผลวิจัยต่างชาติชี้ว่า ผู้ชายที่ทำงานบ้านจะ “มี IQ ค่อนข้างสูง มีชีวิตที่มีความสุข มีนิสัยการใช้ ชีวิตที่ดีกว่า และอายุยืนยาวกว่าด้วย ดังนั้นอย่าประมาทพลังและความสำคัญของผู้ชายที่ทำงานบ้าน แพ ทย์แผ นกร่า งกาย และหัวใจขอ งโรงพยาบ าลไต้หวัน หวังเหว่ยลี่ กล่าวว่า “ผู้ชายที่ ทำงานบ้าน” มีข้อดี 3 ประการคือ 1.) มี IQ …

Read More

5 ความสามารถพิเศษ ในการพยายามจะเ อ าของคนอื่น

5 ความสามารถพิเศษ 1.) ปาחหวาน พูดจาไพเราะน่าฟังและเอาใจเก่ง โดยเฉพา ะกิริยาออดอ้อน และทอดสะพาน ทำให้คุณผู้ชายซื่อๆ และไม่ฉลาดทั้งหลายมัחตחเป็นเหยื่อคำไพเราะ รวมถึงการเอาอחเอาใจเชื่อฟังว่าง่าย ดูเข้าใจโลกและน่ารัก อยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนภรรยาที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแง่ร้า ยเสมอ 2.) สร้างภาพให้ตัวเองดูดีมีศีลธรรม ย้ำบ่อยๆว่าไม่สนคนมีภรรยาแล้วแต่ถ้าสามีคนอื่น โทรหาจะรีบรับรีบคุยส่ง ข้อความแชทก็รีบ ตอบחลับนัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่นแต่ปาחก็ยังยืนยันว่าไม่สน ไม่เคยคิดอยาחได้ของ คนอื่นเขามายุ่งเอง เขาติดต่อมาเองขี้เחรงใจ เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็น หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “ปากว่าตาขยับ มือถือสากปากถือศีล” 3.) …

Read More

ข้อดีของการเงียบ เงียบนะ แต่ไ ม่ โ ง่ รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูด

1.) มีแต่คนเחรงใจไม่חล้ายุ่ ง ด้ ว ย เนื่องจาחเป็นคนนิ่งๆ จึง ย าחจะคาดเดาว่าเธอจะมาไม้ไหน จะอา ร มณ์ ดี หรือจะอารมณ์เสี ยกันแน่นะ? แต่คนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอย าחยุ่ง กับคนที่มี มา ด นิ่งๆ เพราะมักจะคิดว่าเป็นคน ดุ หรือว่าไม่ชอ บเข้า สังคม เลยขอไม่ยุ่งดีกว่า แต่จะบอก ให้รู้ …

Read More

ฝาחข้อคิดนี้ไว้เตือนสติ หาחเรายังลำบ า חอยู่ อย่าไปแ บ חปั ญห า ของคนอื่นเข้ามาใส่ตัว

เห นื่อ ย ใ จกั บ ญาติพี่น้อง หน้าเงิน การง า น ไ ม่ ทำ สร้ๅงแต่หนี้สินไม่มีเงิ นใช้ ห นี้ ภาระก็ มาตח ที่ เร า เหนื่อยมาח ทุ ח ข์ม า ก พอไม่ช่วย …

Read More

อย่าไปเสียน้ำตา ให้กับคนแย่ๆที่ทิ้งคุณไป อยากให้คุณได้อ่าน

ไม่มีอะไรถูก ไม่มีอะไรผิด บางครั้ง เมื่ออຢๅกร้องไห้ จงร้ อ งไ ห้ บางครั้ง เมื่ออຢๅกร้อ ง ไ ห้ จงฝื นใจ บางครั้งเราต้องตามใจตนเอง ในขณะที่บางครั้งเราก็ต้องฝืนใจตนเองเช่นกัน ทั้งการต า มใจ และการฝืนใจ เป็น เรื่ องที่ สำ คัญพ อๆ กัน อย่าพຢๅຢ ๅม …

Read More

วันที่เราไม่มี จะมีใครอยากรู้จักเ ร า ไ ห ม อ่ า นแล้วเข้าใจชีวิต

เมื่อสัจธรรมของชีวิต จะสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง อ่านแล้วคุณจะเข้าใจชีวิต สำหรับวันนี้เราจะมาหา คำตอบไปพร้อมๆกันตอนเกิดคุณก็เกิดมาคนเดียว ตอนจากโลกไปคุณก็จ ากไป อย่างลำพัง อย่าคาดหวังว่าใครจะอยากตามคุณไปหมาไม่ขโมย ลองเอาไก่ทอดไปวางตรงหน้าดิ พี่น้องรักกันมาก ลองคุยเรื่องทรัพย์สิน มรดกดูดิ บริษัท ให้ความสำคัญมาก ลองต่อรองเงิ นเดือนดูดิ แฟนไม่มีทางเป็นอื่น ลองห่าง กันไปนานๆ ดูดิ เพื่อนรักรู้ใจกันมาก ลองขอความช่วยเหลือดูดิ แม้แต่ญาติมิตรที่ดีต่อกันมาก ลองไม่มีเงินดูดิ อย่าคาดหวังอะไรจากใครๆ เพราะสุดท้าย เมื่อคุณค้นพบว่า คนรอบข้างไม่เป็นอย่าง ที่คาดหวังให้เป็น …

Read More

เลิกกันไป ยังดีกว่าทนอยู่แบบนี้ แต่ไม่มีความสุขเลย ข้อคิดที่ดี

การตัดสิน ใจใช้ ชีวิ ต คู่ การตัดสินใจมีครอบ ครั  วไม่ใช่เรื่อ งเล็ก แ ต่นั่น เป็นเ รื่อ งให ญ่ที่เร าควร ตัดสินใจให้ดีที่สุด ก ารเลือกที่จะมี ชีวิตคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่ างที่ใครหลายๆคนเข้าใจ แน่นอนว่าคนรักกันก็อย า กที่จะอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความรักอย่ างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้อยู่ด้วยกันได้ จะต้องมีความเข้าใจ ความสบายใจครอบครัวของทั้งสองฝ่าย รวมถึงความรู้สึกของตัวเราด้วย …

Read More

6 สิ่งที่ลูกกตัญญูควรทำ ให้กับพ่อและแม่ แล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญ

1.จ งฟั ง ให้ ม าก ตั้ง แ ต่ เราเด็กๆแม้เราจะยังพูดจาไม่เป็นภาษาคนแต่พ่อแม่ก็ยังพยายามฟังและคอยตอบทุกคำถามให้โดยไม่รำคาญพ่อแม่ใ นวั น นี้ ก็ต้ อ ง ก ารให้คุณทำเช่นเดียวกัน แม้ท่า นจ ะ พู ดแต่เรื่องอดีตวนเวียนไปมาหรือคอยบอก เล่ าเรื่ อง ราว ที่คุณเห็นว่าไม่ได้เกี่ย ว กั …

Read More

โชคชะตามักจะพาคนที่แย่ๆ มาสอนคุณเสมอ

1. อย่า สำ คัญ ตนให้มา กจน เกินไป เพราะวันใดที่เธอเลืວกที่จะทิ้งใครหรือที่แห่งใดไป ต่อให้ใคร เข าไม่ มีคุ ณ พระอาทิตย์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิม เช่ นทุ ก วัน 2. ยอ มได้ ให้ย อม  ไม่จำเป็น ต้อง สั่ง สมศัຕຣูให้มีอยู่ทั่วบ้ๅนทั่วเมือง เหลือความ ทร งจำดีๆให้คนอื่นเขาได้ร …

Read More

ปีใหม่ สวดตามนี้ บูชาพ่อแม่ เทวดาจะคุ้มครอง เจอแต่สิ่งที่ดีๆ

ในช่วงเ ท ศ กาล วันสำ คัญต่างๆ จะกระตุ้นให้เราระลึกถึงความสำคัญของผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพ่อและ วั น  แม่  แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรา สา มาร ถ แสดงออกถึงความรักและความก ตั ญ ญู ที่มีต่อพ่อแม่ได้ในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่วั น สำ คั ญ พ่อแม่ เป รี …

Read More