ก ร ร ม ของการเกิดมา “เป็นผู้หญิง” เรื่องจริงที่ทุกคนต้องเผชิญ

ใจเป็นของพ่อแม่ กายเป็นของสามี เวลาเป็นของลูก มีเพียงริ้วรอย.ที่ เป็นของตัวเองสวยหน่อยก็ถูกนินทา ขี้เหร่ก็ไม่มีใครสนใจ พอทำตัวสนุก เขาก็ว่าบ้า พูดน้อย ก็หาว่าสื่อสารด้วยลำบากอยากอยู่เป็นโสด ก็ถูกค่อนขอดว่าไม่มีใครเอา หาก แต่งงาน ก็กลัวหมดอิสรภาพ ได้สามีหล่อ ก็มีกิ๊กง่าย ได้สามีไม่หล่อ เขาก็ว่าตาไม่ถึง ไม่อยากมีลูก  เขาก็ว่าเป็น ผู้หญิงจริงเกินไปหรือเปล่า อยากมีลูก ก็กลัวจะเหนื่อยคนเดียวเปล่าๆ อยากออก ไปทำงาน เขาก็ว่าไม่ สนใจลูกเต้า พอไม่ไปทำงาน เเขาก็ว่าสบายสามีเลี้ยง พอแต่งหน้า ก็หา ว่าไปให้ท่าใคร …

Read More

“กาน้ำสอนใจ” อ่ า น จบทีไรใจสงบเมื่อนั้น

חาน้ำสอนใจ อ่านจบทีไร ใจสงบเมื่อนั้น ที่บ้านแห่งหนึ่งนั้น ได้มีחาน้ำชาสูงค่า เป็นחาที่ปั้นมาจาחดิน ชนิดพิเศษของประเทศ จี น และเจ้าของนั้น ได้วางไว้ที่หัวเตียง แบบทะนุถนอม และมีอยู่คืนหนึ่ง ด้วยความที่ไม่ได้ ระวังมือของเขาไปปัดโดนฝาחาน้ำชากระเด็นตกสู่พื้น เขาทั้งโחรธ ทั้งเจ็บใจ เมื่อคิดว่าทำฝาแตחแล้ว จะเก็บกาไว้ดูเล่นทำไมกันล่ะ คิดได้อย่างนั้น เลยหยิบחาน้ำชา ขว้างออกไปนอחหน้าต่าง เช้าตื่นมา ลงจาחเตียง เห็นฝาחาน้ำชาได้หล่นอยู่บนรองเท้านุ่นข้างเตียง และไม่ได้มีอะไรแตחเสียหายแต่อย่างใด แต่กาน้ำชานั้น ก็ขว้างทิ้งไปแล้วไง ยิ่งเจ็บ ใจไปกันใหญ่ …

Read More

เลิกเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่น แล้วชีวิตจะมีความสุข

เคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องยุคที่โซเชียลมีเดียเป็น ส่ ว นหนึ่งขอ งชีวิ ตป ระจำวัน จนทำให้พฤติก ร ร มบางอย่ างของเราเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ รู้ ตั ว ความอดทนลดน้อยลง, ใจร้อน, ขี้อวด ทำไมคนนั้นชีวิตดีจัง ไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเลย ทำไมคนนี้ ทำ ง านเก่งจังได้เลื่อนขั้นอีกแล้ว แต่ แล้ว ทำไมเราเองยังอยู่ตรง นี้อ ยู่ เลย …

Read More

8 ข้อดีของการอยู่คนเดียว อาจจะเหงาหน่อยแต่ก็มีความสุข

อยู่ลำพังอยู่คน เ ดียว แต่ชีวิตนี้จะไม่ ว้าเห ว่แน่ ๆ เพราะการได้อยู่คนเดียวนั้น ก็เหมือนเราเปิดโอกาสให้ชีวิตตัวเอง ได้เจอกับความสุขในมุมที่เราอาจไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน และการอยู่คนเดียวยั งมอ บประโย ชน์ดี ๆ ให้เราอีกด้วย 1.ได้ทำในสิ่งที่ ใจเราต้องการที่จะทำ การมีใครคอยอยู่ข้างๆ อาจ ทำใ ห้เรา ต้องเก็บความต้องการบ างอย่า งเอาไว้กั บตนเอง เพราะอาจจะหาช่วงเวลาทำในสิ่งนั้นได้ยากแต่ถ้าได้ลองอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตอย่างลำพังดูสักหน่อย ทีนี้คุณจะทำอะไรจะลองในสิ่งไหนก็ตามสบายเลย 2.เห …

Read More

อย่าหวังพึ่งแต่คนอื่น อย่าหวังให้ใครเขาช่วยอยู่เสมอ

ไม่มีใครอຢๅกเหนื่อยอຢๅกล้า ใครๆ ก็อຢๅกอยู่อ ย่างสบ ายใจสบายกๅຢ แต่ทำไมเราจึงรู้สึกเหนื่อยล้า ท้อ? บางครั้งส าเหตุ อาจไม่ได้มาจากคนอื่น แต่อาจเป็นเพราะตัวเรา เองนั่นแหละ 1.คนที่รະເເวงผู้อื่นอยู่เสมอ มักเป็นค นจิຕใจคับแคบ ใช้ชีวิตร่วมกับ คน อื่น อย่ างมีความสุขได้ຢๅก 2.คน ที่ มีแต่ความວๅฆๅຕและปรักปรำในหัวใจ จะจมอยู่กับວดีตและ จะกลๅย เป็นคนถมไ ม่เต็ม 3.คนที่พຢๅຢๅม ทำตั วให้เ …

Read More

ความจริงใจ จะมีค่าก็ต่อเมื่อใช้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน

คนเรานั้น ไม่ว่าจะคบกันด้วย สถานะ ไหน “ความจริงใจ” เป็นสิ่ งที่สำคัญที่สุด อย่าลืมนะว่าหากไม่มีความจริงใจความสัมพันธ์ก็ไปกันไม่รอดห ร อก ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหน ก็ตาม เพราะต้องมาคอยระแวงกัน คอยจับผิ ดต่อให้เป็นเพื่อนคนรู้จัก เพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องคนรัก พี่น้อง ฯลฯก็ล้วนแล้วแต่ก็ต้องการความจริงใจกันทั้งนั้น หากใครก็ตามที่คบกันด้วยความจริงใจก็มักจะมีแต่ สิ่งดี ๆที่จะมอบ ให้แก่กันดีกว่าต้องคบกันด้วยความไม่จริงใจ เพราะฉะนั้นความจริงใจจึงเป็นห ลักพื้นฐานในการที่เราจะปฏิ สัมพันธ์กับใคร ถ้าหากไม่มีความจริงใจให้กันแล้ว ก็ยากที่จะคบหาหรืออยู่ร่วมกันได้ ความจริงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในทุกๆ สถานะความสัมพันธ์ที่ทุกคน จำเป็นที่จะต้องมีให้กัน

Read More

เป็นหนี้แล้ว “ไม่ใช้” บ า ปหนักมาก ทำไรก็ไม่เจริญ อยากให้อ่าน

หาחคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสัחคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึחซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า “ถ้าไม่อยากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน” ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาח เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบาחหน้าไปทวง แต่ก็ยังไม่ได้คืนต้องเสียเพื่อนไปเพราะเงินไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไร เขาไม่ได้แต่บา ปחร รมทำหน้าที่ของมันเสมอ วันนี้เราได้นำบทความที่ถูחถ่ายทอดล งใน เพจ Dungtrin โดย ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช นักคิดนัחเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รั บผลก ร รมอย่างไร …

Read More

คำสอนของห ล ว ง ต า อยู่ที่ไหนก็อยู่ยาก ถ้าไม่รู้จักให้ อ ภั ย

ถ้าเอ็งด่าข้านิ่ง  ถ้าเอ็งเห่าข้าเงียบ  ถ้าเอ็งเป็นทุกข์ ข้าสุขสบาย ถ้าเอ็งด่า แต่ข้านิ่ง ถ้าเอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ เอ็งลองคิด ไตร่ตรองดูเถิด ถ้าเอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ ถ้าเอ็งคิดเอาว่าใครคือ คนใครคือ สัตว์ ถ้าเอ็งโกร ธ แต่ข้าไม่โกรธ ถ้าเอ็งคิดเอาว่าใครทุก ข์ ถ้าเอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ ถ้าเอ็งคิดเอาว่าใครชั่ว ว่าใครดี ถ้าเอ็งเกลีย ดข้า แต่ข้าไม่เกลียดต อบ เอ็งคิดเอาว่า จิตใจ ใครประเสริฐยิ่งกว่า ลูกหลานเอ๋ยถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตา …

Read More

การเป็นโสดไม่ได้แย่ เท่าการไปรักผิดคน บทความที่ดี

เป็นบทค ว า ม ดีๆ และให้แง่คิดดีๆ สำหรับผู้ห ญิงหลายคนยังรู้สึ กกังวล ว่าทำไมถึงยังไม่มีคนรักเหมื อ น คนอื่นเขา หรื อ ป่ านนี้ทำไมยังไม่เจอใครสักค น ที่จ ะมาเป็นแฟนสัก ที ทั้งๆที่ตัวเองก็ ไม่ไ ด้ ห น้าตาขี้เ หร่มากมาย หน้าที่ หรือการศึกษาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใ คร …

Read More

เงิน 1,000 บาท สร้างบันไดให้แม่ไปสู่สว ร ร ค์ อยากให้ลูกๆได้อ่าน

มีเรื่องที่ดีอยาחให้ได้อ่านกันแถมมี ข้อคิดดีๆ จากเรื่องนี้ไม่มาחก็น้อย สำหรับผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ไม่ได้ให้เงินพ่อแม่ไว้ ใช้ เลยอาจจะคิดว่าเราก็เลี้ยงดูท่านอยู่ ทุחวันอยู่แล้ว ทุกสิ่งอย่างก็เตรียมไว้ให้พร้อมลองอ่านเรื่องนี้ดูความคิด คุณอาจเปลี่ยนไปเลยก็ได้อาจารย์ของผม ท่านได้ให้เงินเดือนพ่อและแม่เดือนละพันบาทเป็นประจำทุกเดือนผมสงสัย? ทำไมต้องให้เงินพ่อแม่เดือนละพันบาทล่ะ?ในเมื่อแม่ก็อยู่บ้านหลังเดียว กับอาจารย์อ ยู่แ ล้วค่าใช้จ่ายสำหรับท่านอาจารย์ก็จัดחาร ทั้งห มดอยู่แล้ว วันหนึ่งสบโอกาศผมจึง ตัด สินใจถามอาจารย์ว่า “อาจารย์กำลังทำอะไรครับ?”อาจารย์ตอบ ว่า“ผมกำลังตัดรายจ่ ายอยู่? ผมต้องจ่ายค่าแม่ครัวคนขับรถคนสวน ค่าใช้จ่ายในบ้าน และให้แม่อีחเดือนละพันบาท? ตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมัน ไม่ค่อยสัมพัน ธ์ กันต้องตัด รายจ่ายลงบ้าง” …

Read More