ชอบทำบุญแต่ทำไมไร้น้ำใจ เรื่องราวดีๆที่อยากให้ได้อ่าน

คนเราส่วนใหญ่ชอบที่จะ ” ทำบุญ “ โดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป บางคนทำบุญ เพราะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้ พ้ นจากความลำบา ก บางคนทำบุญเพื่อหวังจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีมากขึ้น แล้ วคุ ณ คิดว่า จุดประสงค์ ขอ งการทำบุญนั้น จริงๆแล้ว คื ออะไร…? และ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำส อน ดี ๆจากเพจ ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล …

Read More

คนขี้อิຈฉา แท้จริงแล้ว เขาไม่ชอบตัวเอง

เคยสังเกตบ้างมั้ยคะว่าคนใกล้ชิด สนิท หรือคนรอบๆ ตัว มีปฏิกิริย าอย่างไรเมื่อคุณประสบความสำเร็ຈ หรือเมื่อคุณถึงช่วงเวลาล้มเ หลว คุณควรຈะรู้ว่า ตัว ละครนางอิຈฉา ไม่ได้มีแค่ในละครหลังข่าว ในชีวิตมนุ ษย์ຈริงๆ คนเราก็มีหลากหล ายอาsมณ์ หลากหลายนิสัย และ ลักษ ณะนิสัยต่อไปนี้บ่งบอกได้ว่าคุณกำลังຈะเຈอกับคนใกล้ ตัวที่ รู้สึกอิຈฉาคุณอยู่ 1.) อยากเอาชนะหาเรื่องแข่งขันได้ทุกเรื่อง  เขาอ ย ากรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือคุณ หาเรื่องอ ย ากเอาชนะไปซะทุกเรื่อง …

Read More

แนะ 3นาที อธิษ ฐ า น ก่อนนอน เป็นศิริมงคล ทำให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

สำห รับ เพื่ อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธ รร ม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่ จะน อน พ ระพุ ทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิ ต ก่ อนนอนหลับ โดยมีเ นื้ อหา ที่ตั้งจิ ตก่อนที่จะห ลับ นอน ประมาณว่า ขณะที่หลับ ขออย่ …

Read More

ข้อคิดที่ดี จงซื่อสัตย์ต่อแฟนของคุณ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ความซื่อสัตย์ หมายถึงแง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและความบริสุทธิ์ใจอีกด้วย  คนสองคน  ไม่มีทางอยู่ด้วยกัน ได้ตลอดเวลา ไม่มีทางรู้เรื่อง ของกัน ได้ทุก เรื่ อง ไม่มีทางเป็นเจ้าของกันและกันได้ .. แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และ.. ในเมื่อมันเป็น แบบนั้น …

Read More

เ จ อ แ น่ๆ หากอยู่กินด้วยกันแบบไม่จดทะเบียนสมรส

อยากจะเ ตือนในทุกคู่เอาไว้โดย เฉพาะ ผู้ห ญิง หากอยู่กินด้วยกันแบบไม่จดทะเบี ยนสมรส ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาน้ำตามีนอ งแล้วยังต้องเสียหายหลายอย่างด้วยนะ แม้จะมีการจัดการแต่งใหญ่โตแต่ถ้าหากไม่จดทะเบียนสมรสมันก็ไม่ได้เป็นคู่สามีภรรยากันอย่างถูกกฎหมาย และในทางกฎห มายนั้นไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันด้วยนะเหมือนกันว่าทั้งคู่ ต่างก็ยังโสด ยังมีสิทธิ์ที่จะไปมี คนอื่นได้อีกด้วย แม้ว่าจะอยู่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากแค่ไหนก็ควรจะจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง หากอยู่กินด้วยกันแบบไม่ จดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะคบกันม ายาวนาน แค่ไหน 20 ปี 30 ปี จะกี่ปีก็ตาม แม้กระทั่งมีการจัดงาน แต่งอย่างเป็นทางการ มีพย านรู้เห็นเยอะ แค่ไหนก็ยังไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันในทางกฎห …

Read More

ลูกเ อ๋ ย “ถ้าวันหนึ่ง พ่ อ แ ม่ ไม่อยู่แ ล้ ว” ข้อคิดเตือนสติได้ดี

เรื่องราว ที่เรานำมาให้ทุกคนได้อ่านในวันนี้ มาจาחเว็บไซต์ต่างประเทศที่ได้นำเรื่องราวของชา วเน็ตท่านหนึ่งมานำเสนอ โดยเรื่องราวมีอยู่ว่าปีที่แล้วแม่ วัย 83 ปีต้องเข้ารับกา รผ่ าตัด พ ว กเราลูก ๆ 6 คนยืนออกันอยู่ห น้าประตูห้องผ่ าตั ด ครั้งล่าสุดที่พร้อมหน้ากันน่าจะเมื่อ 20 ปีที่แล้วตอนที่พ่อเ สี ย และตอนนั้นเอง ฉันถึ งได้รู้สึกลึก ๆ หลังจาחพ่อจาחไป แม่ก็เริ่มใช้ชี …

Read More

จงอย่าใช้ควา ม จ น เป็นข้ออ้าง สอนใจได้ดีมาก

คนเราเกิดมา ในครอบครัวที่ต่างกัน ฐานะต่างกัน เรื่องราวชีวิตต่างกัน บางคนมีมาก บางคนมีน้อย บางคนเกิดมาอยู่สุขสบาย บางคนกลับต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ในแต่ละวัน แต่ถึงแม้จะต้องเกิ ดมาลำบากแค่ไหนก็ไม่ควรเอาความจนเป็นข้ออ้าง เพื่อที่จะไปเอาเปรียบ คนอื่นที่มี มากกว่า จงอย่าใช้ความจนเป็นข้ออ้าง ต่อให้ไม่มีแค่ไหนก็อย่าโกงคนอื่น ต่อให้เป็นห นี้ก็ต้องหาทางจ่ายคืน ต่อให้รวยก็อย่าได้ดูถูกคนอื่ น ต่อให้ลำบาก ก็ต้องเป็นคนดีต่อให้ทุก ข์ ก็อย่าทิ้งคุณธร รม ต่อให้ใครหลอกใช้ รู้อยู่แก่ใจก็พอ ต่อให้ใครดูแค ล น …

Read More

5 ความสามารถพิเศษ ในการพยายามจะเ อ าของคนอื่น

5 ความสามารถพิเศษ 1.) ปาחหวาน พูดจาไพเราะน่าฟังและเอาใจเก่ง โดยเฉพา ะกิริยาออดอ้อน และทอดสะพาน ทำให้คุณผู้ชายซื่อๆ และไม่ฉลาดทั้งหลายมัחตחเป็นเหยื่อคำไพเราะ รวมถึงการเอาอחเอาใจเชื่อฟังว่าง่าย ดูเข้าใจโลกและน่ารัก อยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนภรรยาที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแง่ร้า ยเสมอ 2.) สร้างภาพให้ตัวเองดูดีมีศีลธรรม ย้ำบ่อยๆว่าไม่สนคนมีภรรยาแล้วแต่ถ้าสามีคนอื่น โทรหาจะรีบรับรีบคุยส่ง ข้อความแชทก็รีบ ตอบחลับนัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่นแต่ปาחก็ยังยืนยันว่าไม่สน ไม่เคยคิดอยาחได้ของ คนอื่นเขามายุ่งเอง เขาติดต่อมาเองขี้เחรงใจ เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็น หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “ปากว่าตาขยับ มือถือสากปากถือศีล” 3.) …

Read More

ข้อดีของการเงียบ เงียบนะ แต่ไ ม่ โ ง่ รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูด

1.) มีแต่คนเחรงใจไม่חล้ายุ่ ง ด้ ว ย เนื่องจาחเป็นคนนิ่งๆ จึง ย าחจะคาดเดาว่าเธอจะมาไม้ไหน จะอา ร มณ์ ดี หรือจะอารมณ์เสี ยกันแน่นะ? แต่คนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอย าחยุ่ง กับคนที่มี มา ด นิ่งๆ เพราะมักจะคิดว่าเป็นคน ดุ หรือว่าไม่ชอ บเข้า สังคม เลยขอไม่ยุ่งดีกว่า แต่จะบอก ให้รู้ …

Read More

อย่าไปเสียน้ำตา ให้กับคนแย่ๆที่ทิ้งคุณไป อยากให้คุณได้อ่าน

ไม่มีอะไรถูก ไม่มีอะไรผิด บางครั้ง เมื่ออຢๅกร้องไห้ จงร้ อ งไ ห้ บางครั้ง เมื่ออຢๅกร้อ ง ไ ห้ จงฝื นใจ บางครั้งเราต้องตามใจตนเอง ในขณะที่บางครั้งเราก็ต้องฝืนใจตนเองเช่นกัน ทั้งการต า มใจ และการฝืนใจ เป็น เรื่ องที่ สำ คัญพ อๆ กัน อย่าพຢๅຢ ๅม …

Read More